Saturday, February 14, 2015

FEBRUARY 14th


Są różne rodzaje miłości: rodzinna, przyjacielska, partnerska…Każda z nich jest charakterystyczna na swój sposób, jednak wszystkie jej typy mają ze sobą coś wspólnego: uskrzydlają nas, motywują, dodają otuchy i energii.. Wspierają nas, nasze działania, pomysły i plany. Dają nadzieję na lepszą przyszłość oraz stania się człowiekiem w pełni szczęśliwym. Co więcej, pomiędzy każdą z nich a nienawiścią, istnieje jedynie cienka nić, która w jednej chwili  może zostać zerwana. W wyniku tego, owa nienawiść przeradza się w ból i cierpienie, jakie pozostawiają wówczas na naszych sercach szramę, której nie jesteśmy w stanie ukryć przed światem..


Nie jest to jednak na tyle silne, by móc zburzyć nasze uczucie – miłość bowiem przezwycięży wszystko, nawet jeśli miałaby kojarzyć się jedynie z najgorszymi momentami w naszym życiu. Niemniej jednak, ujmując w zaledwie kilku słowach: każda sekunda radości warta jest godzin cierpienia, ponieważ dzięki temu stajemy się dojrzalsi, a nasze doświadczenia życiowe poszerzają się..

Pomimo że nie popieram komercyjnych „świąt” typu Walentynki (moim skromnym zdaniem – adorować,  podziwiać oraz darzyć sympatią drugiego człowieka powinno się na co dzień, a nie jedynie raz w roku), chciałabym  życzyć Wam mnóstwa dobrego humoru, pogody ducha, uśmiechu na twarzy, a także miłości, na którą każdy z Was zasługuje.

Mam nadzieję, że mile spędzicie ten dzień.


K.There's a few types of love: to family, friend, partner...Every of them is characteristic in the other way, but all types have something in common: they are inspiring, motivating, also supporting us, our ideas and plans. They are giving hope for the better future and hope of becoming a truly happy person. Moreover, every of them has a thin line between love and hate that could be broken in every moment. As a result of it, hate is turning into pain that it will leave the scar then on our hearts, we couldn't hide from the world..

However, it isn't strong enough to destroy our emotion, because love will overcome everything - even if it will be forming a relationship with the worst moments in our life. Nevertheless, including the throughts in only a few words: every second of joy is worth of hours of suffering, because thanks to that we are becoming maturer, and our life experiences are growing wider.. 

I'm not supporting commercial "holidays" like the Valentine's Day (in my opinion - we should adore, like and admire another person every day, not only once a year..), I'd like to wish you a plenty of the cheerfulness, happiness, lot of beautiful days, smile on your face, as well as TRULY love which each of you is deserving..

I hope, you'll have a nice day.

K.