Saturday, April 4, 2015

KRÓTKA REFLEKSJA..

Między mądrością a inteligencją jest znaczącą różnica:

Bycie osobą inteligentną, a zarazem wykształconą i posiadającą dobrą pozycję w środowisku nie oznacza, że jest to osoba w pełni "samodzielna" i odpowiedzialna, potrafiąca trzymać swoje życie w ryzach...Równie dobrze, bazować ona może tylko i wyłącznie na tezach wyciągniętych z książek, a swoją postawę życiową budować na tym, co przez lata wpajano jej w szkołach. W codzienności natomiast może być człowiekiem totalnie nieporadnym i niedojrzałym.

Tymczasem bycie osobą mądrą, opiera się na zupełnie innych zasadach...Główną domeną nie jest zdobycie wykształcenia i bazowanie na pseudo-mądrościach wyniesionych z uczelni, a umiejętność podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji, racjonalnego i trzeźwego podejścia do spraw codziennych oraz obiektywizmu i realizmu. 

Mądrość nie może być fałszywa - nabyta, ponieważ człowiek zyskuje ją wraz z momentem narodzenia. Zupełnie inaczej jest z inteligencją, którą z biegiem lat, można w sobie "wyrobić"..

Oto cała tajemnica rozróżniająca mądrość i inteligencję..
...przynajmniej wedle mojego toku myślenia.